Hakukoneoptimointi lisää näkyvyyttä siellä, missä ihmiset etsivät palveluita ja tuotteita. Tämä tarkoittaa suurempia kävijämääriä ja parempia markkinoinnin tuloksia.

Hakukoneoptimointi (search engine optimization) on sivuston löydettävyyden parantamista hakukoneiden luonnollisissa (maksuttomissa) hakutuloksissa. Käytännössä hakukonenäkyvyys tarkoittaa Google-näkyvyyttä, koska Google on globaalisti ylivoimaisesti suosituin hakukone. Näin myös hakukoneoptimointia voi kutsua nimellä Google optimointi.

Nykyään jopa 90 % kuluttajista aloittavat tuotteiden ja palveluiden etsimisen hakukoneista. Jos yrityksesi kotisivu löytyy Googlesta korkealla sijalla oleellisella haulla, niin asiakkaat suorastaan tulevat luoksesi, ilman hakusanamainonnan sisältämiä klikkikustannuksia. Mikään muu alusta tai media ei tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia. Koska sivuilta voi ohjata käyttäjiä esim. some-kanaville, käytännössä SEO tehostaa myös muuta markkinointia.

     Hakukoneoptimoinnin avulla:

 • Yrityksesi näkyvyys kasvaa toiminnalle oleellisilla alueilla
 • Ostovalmiit asiakkaat tavoittavat sinut helpommin
 • Sivustosi vastaa käyttäjien tarpeita paremmin, lisäten myyntiä
 • Muun markkinoinnin ja brändäyksen tulokset tehostuvat
 • Sosiaalisesta mediasta saa enemmän hyötyä irti
 • Saatua analytiikkaa voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä
 • Saat nettisivustasi enemmän irti, vuosiksi eteenpäin

google optimointi

Hakukoneoptimointia yrityksille

SEO Helsinki auttaa hakukonenäkyvyyden parantamisessa. Luomme sinulle kustannustehokkaan strategian brändisi näkyvyyden parantamiseksi. Voimme olla tukenasi konsultointitasolla tai toteuttaa optimoinnin kaikki vaiheet itse, sivuston sisällön muokkaamisesta linkkien hankintaan. Teemme mieluusti pidempiä projekteja, mutta autamme myös yksittäisten puutteiden korjaamisessa

OTA YHTEYTTÄ

hakukoneoptimointi osa-alueet

Hakukoneoptimoinnin perusteet

Hakukoneoptimoinnissa sivusto saadaan paremmin vastaamaan hakukoneiden kriteereitä ja ihmisten tekemiä hakuja. Optimointi jaetaan yleensä pariin osa-alueeseen; sivuston sisäisiin asioihin ja ulkoisiin toimenpiteisiin (on-page ja off-page). Sisäisiin seikkoihin lukeutuvat mm. tekninen toteutus, eli sivuston nopeus, käyttäjäystävällisyys, sivujen hierarkia, tietoturvallisuus, multimedia yms.; sekä sisältö, eli tekstin määrä, avainsanojen käyttö, otsikoiden, listojen yms. elementtien käyttö. Ulkoiset toimenpiteet ovat pitkälti linkkien hankkimista hyvistä ja/tai oleellisista lähteistä. Ulkoinen linkki on yksinkertaisimmillaan esim. referenssilinkki tai listaus yrityshakemistossa

    Optimoinnin vaiheet

 1. Analyysi: Kartoitamme sivuston tilanteen teknisen toteutuksen, sisällön, linkkiprofiilin ja tietenkin näkyvyyden osilta. Keräämme myös tietoa kilpailijoista, markkinasta ja kohdeyleisön tottumuksista, jotta tiedämme lähtötilanteen mahdollisimman tarkasti.
 1. Suunnittelu: Suunnittelemme auditoinnin pohjalta optimoinnin etenemisen ja tarvittavat toimenpiteet Kartoitamme myös linkkimahdollisuudet olemassa olevien markkinointikanavien hyödyntämismahdollisuudet.
 1. Toteutus: Otamme analyyseista saadun datan ja tekemämme suunnitelman ja alamme töihin. Muokkaamme kotisivujen sisältöä, rakennamme linkkejä ja korjaamme teknisiä puutteita. Testaamme, mittaamme tuloksia, teemme lisämuutoksia ja testaamme uudestaan.
 1. Seuranta: Seuraamme toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia sijoituksissa, näkyvyydessä ja konversioissa. Raportoimme näistä asiakkaalle selvästi ja säännöllisesti. Keräämämme data mahdollistaa myös parempien liiketoiminnan mallien kehittämisen tulevaisuudessa.

Mitä on hakukoneoptimointi

Aikoinaan Google-optimointi perustui käytännössä manipulointiin; jos sivuston halusi näkyvän esim. haulla ”verkkomarkkinointi”, niin tuota avainsanaa viljeltiin pitkin sivustoa käyttökokemuksesta välittämättä ja sivulle hankittiin mahdollisimman paljon linkkejä kaikista mahdollisista sivustoista. Jatkuvan kehityksen ja koneoppimisen ansiosta Google on alkanut korostamaan oikeasti laadukasta ja aktivoivaa sisältöä.

Google ja muut hakukoneet pyrkivät nostamaan hakutulosten etusivulle sivuja, jotka parhaiten vastaavat hakuja tekevien ihmisten tarvetta. Tämä tarpeen toteutuminen näkyy käytännössä esim. käyttäjien alasivuille siirtymisinä, yhteydenottonappuloiden painamisena ja vastaavina tapahtumina. Sivu joka löytyy hyviltä sijoilta, mutta ei pidä vierailijoiden kiinnostusta, tulee lopulta putoamaan hakutuloksissa. Sivu, joka taas systemaattisesti saa vierailijat tekemään asioita, tulee nousemaan hakutuloksissa hiljalleen, vaikkei siellä muuta optimointia tehtäisi. Hakukoneoptimointia tulee siis lähestyä käyttäjän näkökulmasta.

Avainsanojen käytöllä ja sijoittelulla on kyllä vieläkin merkitystä; jos sivun pääotsikko on ”Verkkomarkkinointi” niin tämä on vahva merkki siitä, että sivu todellakin käsittelee verkkomarkkinointia. Samoin erilaisten synonyymien ja aiheeseen liittyvien sanojen (LSI) käyttö sisällössä viestii kontekstista.

Sivuston täytyy siis eri tavoin vastata hakukoneen ja ihmisten asettamia kriteereitä sijoittuakseen korkealle hakutuloksissa. Vaikka nämä kriteerit vaihtelevat hakukohtaisesti, hakukonenäkyvyys rakentuu aina muutamaan pääseikkaan; sivuston tekniseen toteutukseen, sisällön laatuun ja linkkiprofiiliin.

Tekninen toteutus viittaa siihen, miten sivusto on rakennettu, sen sivuhierarkiaan, sivujen nopeuteen ja tietoturvallisuuteen, sisäisiin linkkeihin ja muihin teknisiin seikkoihin. Tekninen hakukoneoptimointi on sitä, kun teknisiä puutteita korjataan jotta sivustosta tulee hakukoneille helpommin luettava ja käyttäjäystävällisempi. Mitä paremmin hakukone tuntee sivustosi sisällön ja mitä paremmin se toimii käytännössä, sitä paremmin asiat ovat.

Sisällön laatu viittaa sivulla olevan tekstin määrään, asianmukaisuuteen, sen tarjoaman tiedon määrään, huomiota herättävyyteen ja avainsanojen käyttöön. Sisältöä tulee tyypillisesti olla mahdollisimman paljon, oikeaoppisella kappalejaolla ja oleellisilla otsikoilla varustettuna. Tekstin tulee vastata haun tehneen ihmisen tarpeeseen, oli kyseessä tiedonjano tai palveluntarve. Tekstin tulee ehdottomasti olla ainutlaatuista, eli muualta kopioitu sisältö ei auta sivua näkymään hakukoneessa.

Avainsanojen käyttö on luonnollisesti tärkeää optimoinnissa. Ennen vanhaan toiminut avainsanaspämmi on kuitenkin historiaa, eli nykyään avainsanoja tulee käyttää hillitysti loogisissa paikoissa, mieluiten sisällön alkupäässä. Yhden avainsanan jatkuvan käytön sijaan voi olla parempi keskittyä käyttämään synonyymeja, vaihtoehtoisia avainsanoja, liittyviä sanoja yms.

Linkkien hankkiminen (link building) tarkoittaa sivustolle osoittavien linkkimahdollisuuksien kartoittamista ja hyödyntämistä.  Backlinkki on kuin referenssi verkossa; mitä enemmän referenssejä, sitä enemmän arvoa Google antaa sivulle. Näiden pitää kuitenkin tulla ideaalisti asianmukaisista, hyvistä lähteistä. Lisäksi linkkien arvoon vaikuttavat monet seikat, linkin antaneen domainin historiasta linkkitekstiä ympäröivään sisältöön. Linkki voi siis löytyä niin yrityslistauksesta kuin verkkolehdessä olevan blogitekstin lopusta.

Ennen linkkejä pystyi tekemään itse halvalla, ilman huolia kontekstin puutteesta tai sivujen aihepiireistä. Nykyään taas liialliset linkit, tai enemmänkin huonot linkit, haittaavat sivuston näkyvyyttä. Osittain tästäkin syystä linkkien hankkiminen on nykyään aikaa vievää. Ainoa tapa saada linkki sivulta, jota ei itse hallinnoi, on ottaa sivun ylläpitäjiin yhteyttä. Tämäkään ei aina tapahdu päivässä. Kaikki eivät myöskään vain anna linkkejä ilmaiseksi, eli niistä voi koitua hankintakustannuksia.

Optimointi alkaa aina sivuston auditoinnilla, eli analyysilla, jossa sivuston tilanne kartoitetaan. Tämän jälkeen suunnitellaan toimenpiteet ja projektin eteneminen. Kun alustavat toimenpiteet on toteutettu, alkaa seurantavaihe, jossa katsotaan millaisia muutoksia optimointi aiheuttaa. Tarpeen vaatiessa suunnitellaan ja toteutetaan lisää toimenpiteitä. Koska hakutulosten muutoksissa voi mennä aikaa, optimoinnissa suositaan pitempiä, aikaperusteisia projekteja. Puoli vuotta (6kk) on hyvä alustava arvio projektin pituudeksi. Myös pahimmat puutteet korjaavat, kertaoptimoinnit ovat tietenkin mahdollisia.

Hakukoneoptimoinnin hinta

Yksikään projekti ei ole identtinen ja näin yhtä hintaa on mahdoton antaa. Perussääntönä voi kuitenkin pitää muualtakin tuttua fraasia; laadusta pitää maksaa. Optimointi hinta riippuu pitkälti myös käytetystä ajasta. Onko kyseessä kuukausiperusteinen projekti vai pahimmat puutteet korjaavaa kertaoptimointi? Suurehkon sivuston optimointi oikein toteutettuna kustantaa useita tuhansia.

Suosimme nimenomaan pitkäaikaisempia, kausiluonteisia projekteja, jossa sivua työstetään/seurataan vähintään 3 kuukautta, mielellään enemmänkin. Tällöin veloitamme kuukausittain tietyn summan. Kertaoptimoinnin hinta riippuu sivun sekä korjattavien puutteiden laajuudesta.

Optimoinnin hinnasta ei kannata tinkiä liikaa, sillä mikään muu keino ei kasvata myyntiä potentiaalisesti yhtä paljoa. Optimointi tukee kaikkea muuta markkinointia ja brändäystä ja tulokset näkyvät vuosia optimoinnin jälkeenkin.

    Hakukoneoptimointi lyhyesti:

 • Avainsanojen järkevää sijoittelua
 • Käyttäjälle suunniteltua sisältöä
 • Hyödyllistä tietoa tarjoavaa materiaalia
 • Teknisesti toimivia ratkaisuja
 • Tietoturvallisia palveluita
 • Laadukkaiden linkkien hankkimista
 • Sosiaalisen median hyödyntämistä
 • Tulosten kasvattamista luonnollisesti

hakukoneoptimointi seo

Haluaisitko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Palveluiden lopullisesta laajuudesta huolimatta lähtökohdat näkyvyydestä täytyy aina selvittää. Ota yhteyttä ja selvitämme puolestasi, miten yrityksesi näkyy hakukoneissa.