Vaikka hakukonenäkyvyyden periaatteet ovat samat sivustosta huolimatta, ei optimointia voi tehdä kunnolla ilman tapauskohtaista hakukonenäkyvyyden suunnitelmaa eli SEO-strategiaa. Hakukoneoptimointistrategia luo suunnan ja puitteet toimenpiteille, joilla sivuston näkyvyyttä ja liiketoiminnallista tulosta voidaan kasvattaa.

SEO-strategian luominen on välttämätöntä onnistuneelle optimoinnille. Sivuston lähtökohtien analysointi ja tavoitteiden määrittäminen mahdollistavat lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden suunnittelun, jotta näkyvyyttä voidaan parantaa mahdollisimman kustannustehokkaasti sivuston toiminnalle tärkeimmillä tai otollisilla avainsanoilla. Tehokkuutta seurataan luonnollisesti analytiikalla, jossa painotetaan sivustolle tärkeitä mittareita, liikenteen määrästä yhteydenottoihin.

Strategiaan kuuluu olennaisesti myös hakusanamainonnan ja hakukoneoptimoinnin roolin määrittäminen sivuston/yrityksen verkkonäkyvyyden kannalta. Kaikissa toimenpiteissä otetaan myös huomioon sivuston brändi ja toimintamallit, jotta viestintä on aitoa ja palveluita vastaavaa. Tämä vaikuttaa myös mm. siihen, mistä luonnollisia, ulkoisia linkkejä lähdetään hankkimaan.

SEO-strategian luominen sisältää:

 • Sivuston näkyvyyden lähtökohtien auditointi
 • Tavoitteiden määrittäminen ja asettaminen
 • Analytiikan asentaminen ja tulosten seurannan aloittaminen
 • Sisällöntuoton suunnan luominen
 • Maksetun mainonnan roolin määrittäminen
 • Resurssien käytön suunnittelu ja toimenpiteiden suunnittelu
 • Tulosten raportoinnin ja hyödyntämisen suunnittelu

Tarvitsetko apua hakukoneoptimointistrategian rakentamisessa? Ota yhteyttä.

Vinkit optimoinnin suunnitteluun

 1. Määritä kohdeyleisö tarpeineen
 2. Kategoriapohjainen avainsanatutkimus
 3. Mahdollisuuksien kartoittaminen
 4. Kilpailijoiden määrittäminen
 5. Kilpailijoilta oppiminen
 6.  Kustomoitu SEO strategia
 7. Välttämättömät SEO-seikat
 8. Priorisoi ja tiivistä

Näin pääset alkuun optimoinnissa

Yleisesti ottaen hakukonenäkyvyys kannattaa kaikilla niillä toimialoilla, joilla uusia asiakkaita oletetaan saavan ensisijaisesti tai merkittävissä määrin verkosta. Ennen optimointitoimenpiteiden aloittamista kannattaa pohtia kuitenkin seuraavia asioita tarpeellisuuden varmistamiseksi:

 • Onko liikenteen puute sivustolla ongelma liiketoiminnalle?
 • Lisääkö vain kasvanut liikenne tuloksia vai täytyykö sivustoa uudistaa?
 • Mitä asiakkaat ajattelevat sivustostani? Onko se esimerkki hyvästä sivustosta?
 • Antaako sivusto hyödyllistä tietoa toimialasta? Vastaako se hakijan tarvetta?
 • Mikä on optimoinnin ensisijainen tavoite; liikenne, brändäys, yhteydentotot, verkkokaupan myynti?

Optimoinnin strategian luominen on luonnollisesti aina osa toteuttamaamme hakukoneoptimointia. Käymme läpi sivuston tekniset ja sisällölliset seikat kartoitamme merkittävimmät parannuskohdat. Kilpailija-analyysi antaa osviittaa kohdemarkkinasta ja niistä avainsanoista, joilla näkymällä asiakas saa tehokkaimmin konvertoivaa liikennettä sivuillensa. Toteutamme optimoinnin strategista suunnittelua myös erillisenä palveluna niille, jotka haluavat itse työstää sivustoaan, mutta eivät mitä tehdä ja mistä aloittaa. Tilaa SEO-strategian suunnittelu omana palvelunaan tai osana muita ottamalla meihin yhteyttä.