Sivuston sisältö on oleellista verkkonäkyvyydelle. Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto nostaa sivuston sijoituksia hakutuloksissa ottamalla huomioon hakukoneiden kehittyvät kriteerit ja loppukäyttäjän tarpeet.

Sisältö on keskeistä kaikissa viestintä- ja markkinointikanavissa, myös kotisivustolla. Se auttaa brändin luomisessa ja palveluiden korostamisessa; aidosti kiinnostava tai informatiivinen teksti vetää lukijoita puoleensa ja herättää näissä luottamusta. Tämän lisäksi sisältö on myös keskeistä hakukonenäkyvyyden parantamisessa. Minkälainen sisältö tahansa ei kuitenkaan nosta sivuston näkyvyyttä, vaan se vaatii avainsanojen oikeanlaista käyttöä ja vierailijoiden tarpeiden huomioimista.

Google pyrkii näyttämään ihmisille sivuja, jotka vastaavat näiden tekemiä hakuja. Tämä perustuu paljon hakutermiin liittyvien avainsanojen määrään ja sijainteihin sisällössä. Esimerkiksi pääotsikossa oleva avainsana on vahva signaali sivun aihepiiristä. Liiallista avainsanojen käyttöä suhteessa tekstin laajuuteen, ns. spämmiä, kuitenkin tulee välttää. Tässä mielessä myös sisällön määrä on siis merkittävää.

Sisältöä ei ole kuitenkaan tarkoitettu robotteja varten, vaan ihmisiä. Jos siis sivuston sisältö ei palvele loppukäyttäjää, ei sijoituksillakaan oikeastaan ole merkitystä. Huono sisältö saa vierailijan poistumaan nopeasti sivulta. Lopulta hakukone huomaa tämänkin ja laskee sivun sijoitusta.

sisällöntuotanto

Sisällön optimointi lisää myyntiä:

  • Enemmistö etsii tuotteita ja palveluita hakukoneista
  • Enemmistö suosii luonnollisia hakutuloksia
  • Sisällön optimointi nostaa sijoituksia hakutuloksissa
  • Parempi näkyvyys johtaa suurempiin kävijämääriin
  • Osuva sisältö vastaa kävijän tarvetta ja luo luottamusta
  • Hyvä sisältö alentaa yhteydenottokynnystä
  • Laadukas sisältö saa luonnollisesti linkkejä
  • Laadukas sisältö saa itsestään jakoja somessa

Tarvitsetko apua sisällöntuotantoon?

Ilman hyvää, optimoitua sisältöä, sivusto on käyttäjilleen tarpeeton eikä näy hakutuloksissa. Me autamme verkkosivusi sisällön suunnittelussa, luonnissa ja muokkaamisessa hakukonenäkyvyyden näkökulmasta, brändiä tai sivun käyttäjää unohtamatta.

Teemme sisällön optimoinnin omana kokonaisuutenaan tai osana muita palveluita. Voimme myös kartoittaa sivuston sisällön puutteet ja kertoa, miten voit sitä itse parantaa. Ota meihin yhteyttä ja kerro mitä kaipaat!

Hakukoneoptimoidun sisällön perusteet

Kuten jo todettu, sisältö on oleellinen osa hakukoneoptimointia (SEO). Mutta mistä rakentuu laadukas, optimointiin sopiva sisältö?

Tarkat hakunäkyvyyteen vaikuttavat tekijät riippuvat hausta itsestään ja muuttuvat jatkuvasti hakukoneiden algoritmien uudistuessa. Ohessa kuitenkin asioita, jotka ovat aina oleellisia hakukoneystävällisen sisällöntuotannon kannalta.

Avainsanojen valinta ja käyttö

Sisällössä käytetyt avain- tai hakusanat ovat luonnollisesti sivun löydettävyyden keskiössä. Jos sivulla ei edes mainita sanaa ”uudisrakentaminen”, niin Googlella tuskin on syytä näyttää sivua kyseisellä haulla. Pelkkä sanan käyttö ei kuitenkaan kana pitkälle, vaan sen sijainti on myös oleellista. Tärkeän hakusanan (tai sen variaation) tulee mieluusti olla sivun pääotsikossa, ensimmäisessä kappaleessa ja kerran tekstin loppupuolella. Lisäksi listat, taulukot ja vastaavat ovat hyviä paikkoja sijoittaa avainsanoja.

Sanojen sijoitteluun ja määrään vaikuttaa myös sisällön runsaus. Tekstin määrä vaikuttaa sijoituksiin itsessään (vähintään 300 sanaa, mieluusti paljon enemmänkin), mutta myös avainsanan esiintymistiheys on tärkeää: hyvä määrä on n. 2 % hujakoilla. Muuten hakukone voi arvioida sisällön hakusanaspämmiksi ja laskea sijoituksia automaattisesti.

Hakusanojen valinta ei aina ole suoraviivaista. Vaikka ”uudisrakentaminen” lienee alansa suosituin haku, ei sillä näkymiseen pyrkiminen välttämättä ole kannattavaa kovan kilpailun takia. Kilpailulle hakusanalle kannattaa etsiä synonyymeja tai variaatioita, joista saa pienemmällä vaivalla liikennettä. Hyvien avainsanojen kartoittaminen on oleellinen osa onnistunutta optimointia. Paras kokonaisuus syntyy, kun eri sivuilla tähtää eri hakuihin ja näitä sitten linkkaa asianmukaisesti keskenään. Tässä voi hyödyntää myös blogiartikkeleita yms. Tämä liittyy oleellisesti myös sivuston rakenteeseen.

Sivun ja sivuston rakenne

Yksittäisen sivun sisällön rakenne liittyy siihen, miten ja missä järjestyksessä tieto tuodaan esille. Sivun aihe tulee tulla selväksi mahdollisimman nopeasti sisällössä. Kun asia on pääpiirteiltään esitelty, voi tämän jälkeen mennä tarkempiin yksityiskohtiin. Tässä ei kuitenkaan tule unohtaa sivun päätarkoitusta, eli usein myyntiä; hyvä sisältö on yhdistelmä tietoa ja mainosta.

Sivustotasolla rakenne tarkoittaa sitä, millä sivuilla käsitellään mitä aihetta ja miten nämä ovat kytköksissä keskenään. Kun tärkeimmät hakutermit ovat tiedossa, tulee ne jakaa teemoihin ja jakaa ne loogisesti eri sivuille. Näin hakukone erottaa sivut toisistaan ja tietää, millä hauilla niiden kuuluu näkyä. Tätä voi tukea sisäisillä linkeillä, jotka luovat sivujen sisäistä hierarkiaa. Tämä on osa sivuston teknistä optimointia.

Sisällön ainutlaatuisuus

Houkutus kopioida muualta sisältöä voi olla suuri, varsinkin jos sisällöntuotantoon ei ole omaa erikoistunutta henkilöä. Suuntaa tai inspiraatiota voi aina hakea muualta, mutta kopiointi on suuri riski. Google on nykyään hyvä havaitsemaan kopioitua sisältöä, eivätkä aivan pikkumuokkaukset riitä tämän välttämiseen.

Sisällön uniikkiuden merkitys näkyy esim. verkkokaupoissa. Suurin osa kopioi saman virallisen tuoteselostuksen tuotteen valmistajalta tms., mikä johtaa siihen, että kaikki kilpailevat samalla sisällöllä. Tässä kohtaa vain ensimmäiset tai vahvimmat domainit voittavat. Oman sisällön kirjoittaminen auttaa erottumaan muista, myös Googlen silmissä.

Kysyttävää?

Sisällöllä on suuri rooli nykyaikaisessa verkkomarkkinoinnissa. Tämä ei koske vain yrityksen brändäystä tai varsinaista myyntiä, vaan myös löydettävyyttä. Hakukoneet nostavat uniikkia ja olennaista sisältöä sisältävät sivustot näkyvimmille paikoille hakutuloksissa. Lisäksi sisältö vaikuttaa siihen, mitä kävijät tekevät sivustolla. Jos sinulla on kysyttävää optimoidun sisällön tuotannosta tai vain kaipaat parempaa näkyvyyttä, ota meihin yhteyttä. Autamme sinua tuomaan itsesi esiin verkossa.