Tekninen hakukoneoptimointi on sivuston teknisen toteutuksen kehittämistä käyttäjäystävällisemmäksi. Hakukoneet suosivat sijoituksissaan hyvin rakennettuja sivustoja.

Hakukoneoptimointi on sivuston löydettävyyden parantamista hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa. Optimointi voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen; tekniseen toteutukseen, sisältöön ja uskottavuuteen. Tekninen hakukoneoptimointi pureutuu nimenomaan tekniseen toteutukseen, eli siihen, miten sivu rakennettu, miten tieto sivulla on järjestetty ja esim. kuinka nopeasti sivu latautuu. Google tarkastelee monia asioita sijoituksia laskiessaan – nykyään hakukone painottaa entistä enemmän sivuston käyttökokemusta ja sen eri osien toimivuutta. Jos esimerkiksi sivut latautuvat hitaasti, Google ei tule pitämään sivua näkyvillä huippupaikoilla. Turvallisuus- ja salausseikat ovat samoin tärkeitä. Toisaalta, jos yksittäisen sivun paikka kokonaisuudessa ei ole selvä (puutteelliset meta-tiedot, tagit, hierarkia) niin Google ei välttämättä näytä sitä hakutuloksissa ollenkaan. Vaikka nykyiset sisällönhallintajärjestelmät ovat hakukoneystävällisiä, tekninen optimointi kannattaa aina parempaa näkyvyyttä tavoitellessa.

     Tekninen optimointi:

 • Luo sivujen hierarkiaa
 • Korostaa tärkeitä sivuja hakukoneessa
 • Helpottaa navigointia
 • Korjaa käyttöä haittaavia virheitä
 • Nopeuttaa sivustoa
 • Lisää mobiilikäytettävyyttä
 • Lisää käytön turvallisuutta

sivuston syvyys

Verkkosivun tekninen optimointi palveluna

SEO Helsinki auttaa hakukonenäkyvyyden parantamisessa. Me hoidamme verkkosivusi teknisen auditoinnin, kartoittaen sen puutteet ja tavat korjata ne. Voimme hoitaa vain auditoinnin ja laatia ohjeet optimoinnin toteutusta varten, tai tehdä kaiken itse alusta loppuun. Teemme kaikenlaisia projekteja ja osaamme varmasti auttaa sivustosi käytettävyyden ja löydettävyyden parantamisessa.

OTA YHTEYTTÄ

screaming frog seo spider

Auditointi on optimoinnin perusta

Tekninen hakukoneoptimointi keskittyy sivuston teknisten seikkojen muokkaamiseen sen löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Sivuston löydettävyys tarkoittaa, että hakukone osaa löytää sivun, tietää mitä aihetta sivulla käsitellään ja osaa näyttää sen hakutuloksilla asianmukaisilla hauilla. Sivuston käytettävyys on taas sitä, kuinka hyvin sivusto toimii ja kuinka vierailija kulkee sivuilla. Oli sivusto uusi tai vanha, optimointi alkaa aina lähtökohtien selvittämisellä. Sivuston tekninen auditointi auttaa puutteiden ja tarvittavien toimenpiteiden kartoittamisessa. Voit myös itse tutkia sivuston teknistä toteutusta—esim. Screaming Frog SEO Spider on ilmaisohjelma, joka käy läpi sivuston rakenteen ja antaa hyödyllistä tietoa jota voi käyttää hyväkseen sivuston optimoinnissa.

Auditoinnissa käydään läpi:

 1. Sivuston löydettävyys: Löydettävyys tarkoittaa tässä sitä, että Google-robotit pääsevät sivustolle, löytävät kaikki alasivut ja osaavat kertoa, mitä aihetta yksittäinen sivu koskee. Sivuston rakenne (sivujen teemat ja suhteet) sekä sisäiset linkitykset ovat tässä tärkeässä asemassa. Löydettävyyttä tukee myös ns. sivustokartta, nimenomaan hakukoneelle tarkoitettu tiedosto, joka sisältää sivuston käytössä olevat URL-osoitteet.
 2. Sivuston nopeus, turvallisuus: Sivujen latausnopeus on suhteellisen tärkeä tekijä optimoinnissa, sillä Google ei halua ohjata käyttäjiään hitaille sivuille. Sivustoa voivat hidastaa mm. turhat lisäosat, suuret mediatiedostot ja muut elementit sekä rönsyilevä koodi. Sivuston käytön turvallisuuteen liittyvät taas sellaiset asiat kuten HTTPS-protokolla, kuvavarmennus ja palomuurit, jotka kaikki suojaavat käyttäjiä verkon haitallisimmilta elementeiltä.
 3. Sivuston mobiiliystävällisyys: Sivuston käyttökokemus mobiililaitteella on alati tärkeämpää. Nykyään mobiilikäyttäjät dominoivat monia hakuja ja näin Google haluaa ohjata ihmisiä sivuille, jotka on optimoitu heidän laitteilleen. Optimoitu sivusto toimii hyvin myös mobiilissa.

sivuston tekninen auditointi

Mitä on tekninen hakukoneoptimointi?

Teknisessä hakukoneoptimoinnissa käydään läpi sivuston tekniseen toteutukseen liittyviä seikkoja ja korjataan mahdollisia puutteita. Tällä tavalla sivustosta voidaan rakentaa mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Nykyään käyttäjäystävällisyys kulkee myös hakukoneystävällisyyden kanssa, sillä Google nimenomaan suosii sellaisia sivustoja, joita on helppo käyttää ja joilla kävijät viihtyvät. Toisaalta hakukoneen täytyy myös itse pystyä kulkemaan sivuilla ja löytämään ne kaikki sivut, joiden halutaan näkyvän hakutuloksissa eri avainsanoilla. Sivusto joka on nopea ja turvallinen käyttää kaikilla laitteilla sekä ohjaa käyttäjät oikeille sivuille näkyy kilpailijoitaan paremmin. Tekninen optimointi keskittyy juuri tähän aiheeseen. sivurakenne

Sivuston löydettävyys viittaa kirjaimmellisesti siihen, kuinka hyvin hakukonebotit löytävät sivuston eri sivut ja kuinka ne ymmärtävät sivujen väliset yhteydet. Tämä liittyy luonnollisesti myös sivuilla vierailevan asiakkaan kulkuun sivulta toiselle. Mitä helpommin käyttäjä voi sivuilla kulkea ja löytää haluamaansa tietoa, niin sitä paremmalta sivusto alkaa näyttää hakukoneen silmissä. Sivuston rakenne, sivujen väliset sisäiset linkit, sivustokartta, navigaatio ja toimivat URL:it ovatkin kaikki löydettävyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Sivuston rakenteen optimointi on sitä, että sisältö jaetaan eri alasivuille aihepiirin mukaan ja kullakin sivulla on asianmukaiset (usein avainsanapainotteiset) URL:it, meta-tiedot otsikot yms. Lisäksi sivujen täytyy olla loogisessa yhteydessä toisiinsa. Kulku aihepiiristä toiseen (sivulta sivulle) tulee tapahtua järkevällä tavalla ja tärkeimpien sivujen tulee olla korkeintaan kolmen klikkauksen päässä etusivulta.

Sisäiset linkit ovat tärkeitä sivuhierarkian rakentamisessa. Ne luovat yhteyksiä sivujen välille, siirtävät linkkimehua sinne missä sitä tarvitaan ja oikein toteutettuna lisäävät käyttäjien sivustolla vietettyä aikaa. Linkit pelkästään navigaatiopalkissa eivät riitä, vaan sivujen suhteita toisiinsa kannattaa painottaa myös sisältöön sijoitettavilla linkeillä. Esim. heti etusivulla kannattaa olla mahdollisimman suora tie kaikista tärkeimpiin palvelusivuihin. Lisäksi blogitekstit kannattaa aina linkittää aihetta parhaiten vastaavaan palvelusivuun.

XML-sivustokartta on tiedosto, joka pitää sisällään tiedot niistä URL-osoitteista, jotka halutaan näkyvän hakukoneessa. Tiedoston voi luoda itse, tai sen voi tehdä automaattisesti esim. plugarin avulla (Yoast SEO lienee suosituin tällainen). Sivustokartalla voi myös sulkea hakukoneelta pois sivuja, joiden ei missään nimessä halua näkyvän hakutuloksissa. Tämä voi olla hyödyllistä, jos jollain haulla tulee väärä alasivu vastaan. Sivustokartan saa näkyviin usein osoitteella kotisivu.fi/sitemap.xml.

Uudelleenohjaus on sitä, kun käyttäjä siirretään suoraan osoitteesta toiseen. Tämä on tärkeää esim. yrityksen vaihtaessa nimeään ja samalla verkko-osoitettaan. Näin vanhoille sivuille ohjautuva liikenne ja linkkivoima siirtyy uusille sivuille.

Rikkinäiset sivut ja linkit haittaavat sivuston käyttökokemusta sekä hakurobottien kulkua. Näiden korjaaminen on myös osa teknistä optimointia.

Sivuston nopeus vaikuttaa suoraan sen sijoituksiin hakutuloksissa. Nopeus tarkoittaa tässä siis sivun latausaikaa selaimessa. Jos sivuilla käyvät ihmiset eivät jaksa odottaa sen latautumista ja siirtyvät muualle, Google tunnistaa tämän käytöksen ja painaa sen mieleen. Lopulta sivusto alkaakin pudota hakutuloksissa nopeampien siirtyessä ylemmäs. Yleisemmät sivustoa hidastavat tekijät ovat suuret mediatiedostot, ladattavat skriptit ja tiedostot, runsas koodi sekä hidas palvelin. Voit testata sivustosi nopeutta esim. Google– tai Pingdom-nopeustestillä.

Sivuston mobiiliystävällisyys on myös seikka, joka vaikuttaa suoraan sen hakukonenäkyvyyteen sekä käytettävyyteen. Mobiilikäyttäjien määrä kasvaa vuosi vuodelta ja niinpä Googlekin painottaa mobiiliystävällisyyden tärkeyttä.  Google haluaa ohjata ihmisiä sivuille, joissa on otettu huomioon heidän laitevalintansa. Tämä pätee varsinkin niillä avainsanoilla, joissa on enemmän mobiilihakuja kuin muita. Jos omalla alallasi tehdään paljon mobiilihakuja, kannattaa sivuston mobiilikäytettävyyteen ehdottomasti panostaa. Tätä voi testata Googlen mobiilitestillä.

Teknisiä hakunäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä:

 • Sivujen aihepiirit ja meta-tiedot
 • Sivuston rakenne
 • Sivujen väliset suhteet
 • Navigointi sivulla, sisäiset linkit
 • XML-sivustokartta
 • Sivujen ja linkkien toimivuus
 • Sivuston latausnopeus
 • Sivuston käytön turvallisuus
 • Sivuston mobiiliystävällisyys

näkyvyys hakutuloksissa

Haluaisitko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Palveluiden lopullisesta laajuudesta huolimatta lähtökohdat näkyvyydestä täytyy aina selvittää. Ota yhteyttä ja selvitämme puolestasi, miten yrityksesi näkyy hakukoneissa.