Avainsanatutkimus (hakusana-analyysi) on perustava osa niin optimointia kuin hakusanamainontaa. Sen avulla kartoitetaan näkyvyyden ja tavoitteiden kannalta tärkeimmät ja haetuimmat hakusanat.

Avainsanatutkimuksen tarkoitus on löytää ne hakutermit, jolla ihmiset etsivät tietoa, palveluita tai tuotteita. Avainsanatutkimus on aina ensimmäisiä toimenpiteitä osana oikeaoppista hakukoneoptimointia tai hakusanamainontaa. Avainsanatutkimusta voi tehdä monella eri tavalla ja eri välineillä, mutta pääpiirteet pysyvät samana; kyseessä on käytännössä hakusana-analyysi, jossa kartoitetaan yrityksen toiminnalle tärkeimpiä avainsanoja ja näitä hakuja koskevaa kilpailua. Tämän jälkeen on mahdollista nähdä, mihin hakuihin kannattaa keskittyä optimoinnissa tai mainoskampanjassa. Tärkein hakutermi ei välttämättä ole haetuin, vaan se, mistä saa eniten liidejä tai joka vastaa yrityksen palvelua/tuotetta parhaiten. Toisaalta, vaikka yritys haluaisikin näkyä jollain tietyllä haulla, avainsana-analyysi auttaa tähän hakuun liittyvien avainsanojen määrittelyssä. Tämä on hyödyllistä niin optimoinnissa kuin hakukonemainonnassa.

Mikä on hyvä avainsana?

Hyvän avainsanan määritelmä on aina tavoitekohtaista, mutta koska optimoinnin ja mainonnan tarkoituksena on lisätä näkyvyyden kautta liiketoiminnan tuloksia, pätevät tietyt nyrkkisäännöt useimmissa tapaukissa:

  • Avainsana on tarpeeksi suosittu

Näkyvyys hauilla jota ihmiset eivät tee on turhaa. Hyvä avainsana on sellainen, jota tarpeeksi moni käyttää etsiessään tuotetta, palveluntarjoajaa tai informaatiota; näin yritys voi vastata tähän tarpeeseen.

  • Avainsanalla hakevat ovat ostovalmiita

Suurikaan liikennemäärä ei auta, jos tämä liikenne ei johda yhteydenottoihin, myyntiin, tilauksiin yms. Yleisesti avainsanat kannattaa valita sen perusteella, kuinka paljon niillä voi saada liidejä. Tässä tulee siis ottaa myös huomioon kohderyhmät.

  • Avainsana vastaa sivuston sisältöä

Liikenteen kalastelu palveluun etäisesti liittyvällä, suositulla avainsanalla ei kannata. Sivuston sisällön tulee vastata avainsanaa, niin sijoitusten kuin kävijöiden käyttäytymisen kannalta. Huonosti hakua vastaava sivu ei tuota tuloksia ja tulee laskemaan hakutuloksissa tämän seurauksena.

  • Avainsana ei ole liian kilpailtu

Kilpailua ei voi välttää, mutta joskus täytyy tietää mihin keskittyä. Todella suositut haut ovat usein niin kilpailtua ja kovien brändien valtaamia, että niillä näkyminen hyvillä sijoilla on joko kallista tai jopa mahdotonta.

    avainsanatutkimus hakusanatutkimus   Avainsanoja, jotka liittyvät hakutermiin ”hakukoneoptimointi.” Lähde: Keyword Planner

Avainsana-analyysi osana optimointia

Hakukoneoptimointia ei voi tehdä oikein ilman avainsana-analyysia. Tutkimuksen avulla määritetään ne haut joita ihmiset tekevät, yrityksen näkyvyys näillä sekä ne hakutermit, joihin hakusanaoptimointi kannattaa keskittää. Avainsanatutkimus auttaa myös kokonaisuuden suunnittelussa; millä alasivulla tähdätään mihin hakuihin ja miten sivuston sisältöä kannattaa rakentaa tulevaisuudessa. Hakusanatutkimus auttaa myös tavoitteiden asettamisessa ja tulosten mittaamisessa.

Hakusanatutkimus ja hakusanamainonta

Hakusanatutkimus on tärkeää myös Google-mainoskampanjoissa. Hakusana-analyysi auttaa niiden hakujen löytämisessä, joilla ostoaikeissa olevat ihmiset etsivät mainostettavaa palvelua tai tuotetta. Tämän lisäksi tutkimus auttaa nimenomaan kilpailun tason kartoittamisessa. Klikkihinnat vaihtelevat paljon yhden aihealueenkin sisällä, eli jos mainosbudjetin haluaa käyttää tehokkaasti, täytyy myös avainsanat valita tarkasti.

Avainsanatutkimuksen vaiheet:

1. Tavoitteiden ja asiakasryhmien määrittely

Hakusanatutkimus kannattaa aloittaa miettimällä a) millä hauilla haluaa itse näkyä ja b) miten asiakkaat etsivät tietoa tarjotuista tuotteista tai palveluista. Näitä voi selvittää katsomalla kilpailijoiden sivuja, tekemällä itse hakuja ja hyödyntämällä avainsanatyökaluja, kuten Google Keyword Planner (avainsanojen suunnittelija), Google Trends, Übersuggest tai KWFinder.

2. Kannattavuuden määrittely

Seuraavaksi kannattaa tutkia sitä, kuinka kannattavia avainsanat ovat. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti haun suosiota, kilpailun määrää, oleellisuutta ja konvertoivuutta. Paras mahdollinen haku on suosittu, vähän kilpailtu, sivuston sisältöön osuva ja toimenpiteisiin johtava. Hakumääriä ja kilpailua voi tarkastella mm. edellä mainituilla työkaluilla. Haun oleellisuus täytyy itse määrittää ja joskus tämä voi vaatia dataa muualta; esim. mainoskampanjassa voi kokeilla, paljon konversioita saa millä hauilla ja millä kustannuksilla.

3. Sivustomuutokset (sivujen optimointi) hakujen mukaan

Kun halutut avainsanat on valittu, täytyy muutoksia tehdä sivustolla näkyvyyden vahvistamiseksi, oli kyseessä sitten hakusanaoptimointi tai mainoskampanja. Sisältö on ehkä tärkein yksittäinen asia optimoinnin kannalta, eikä millään avainsanalla voi näkyä ilman siihen osuvaa sisältöä. Google-mainoskampanjoissa näkyvyys ei suoraan riipu sivun sisällöstä, mutta se vaikuttaa hintatarjouksiin, eli siihen kuinka edullisesti klikkejä on mahdollista saada. Mitä paremmin sivu vastaa sitä hakua, jonka mainosta klikannut on tehnyt, sitä edullisempi tuo klikki on mainostajalle.

Miten teemme avainsanatutkimusta

Kattava avainsana-analyysi on aina osa optimointipalveluitamme ja Ads-kampanjoiden suunnittelua. Käymällä läpi haetuimmat hakusanat ja tarkastelemalla kilpailun tasoa, löydämme juuri ne avainsanat, joita kautta asiakas saa tehokkaimmin konvertoivaa liikennettä sivuillensa. Tämän lisäksi tarjoamme avainsanatutkimusta erillisenä palveluna niille, jotka haluavat lisätietoa oman alansa kilpailusta verkossa. Tilaa hakusanatutkimus erikseen tai osana muuta palvelua ottamalla meihin yhteyttä.