Nettisivujen toteutus hakukoneet silmällä pitäen on oleellista verkkonäkyvyyden kannalta. Vaikka hakukoneoptimointi muuttuu jatkuvasti, se pitää sijansa ehkä parhaimpana tapana tuoda näkyvyyttä brändille ja ohjata käyttäjiä myyntikanaville.

Optimoinnin käytänteet kehittyvät samalla hakukoneiden ja varsinkin Googlen algoritmien sekä käyttäjien tottumusten kanssa. Näiden käytänteiden kanssa perässä pysyminen ei aina ole helppoa ja monet saattavatkin epähuomiossa käyttää vanhentuneita optimointistrategioita ja -menetelmiä. Lisääntyneen liikenteen ja yhteydenottojen kasvun sijaan toimija saattaakin nähdä tulosten laskua ja hakukoneista katoamisen.

Joitain optimointivirheitä voi olla vaikea välttää. Eri menetelmien testaaminenkin muuttuu hankalaksi, hakukoneiden käyttäytymisen muuttuessa vaikeammin ennustettavaksi.

Tästä huolimatta tietyt menetelmät on todettu toimiviksi ja osa haitallisiksi. Käydään läpi 10 yleistä hakukoneoptimoinnin virhettä, niin voit välttää ne tulevaisuudessa.

Mobiilioptimoinnin puute

Nettisivujen mobiiliystävällisyys on vuosi vuodelta tullut merkittävämmäksi varsinkin Googlen silmissä. Riippuen hausta, mobiilikäyttäjien määrä saattaa jopa reilusti ylittää pöytäkoneella surfaavien määrän. Google on alkanut myös hyödyntää enemmän mobiili-indeksointia, eli mobiiliversion näyttämistä sivun oletusversiona. Sivu, joka ei ole optimoitu mobiilille, menettää arvoaan hakukoneissa. Mobiiliversion tulee olla nopea, helppokäyttöinen, selkeä ja suhteellisen kompakti.

Avainsanoja ei ole mietitty

Optimoinnissa keskiössä ovat tietenkin avainsanat, eli sivun toiminnan ja tarkoituksen kannalta oleelliset hakutermit. Muutaman tärkeän avainsanan keksiminen ei ole vaikeaa, usein ne täsmäävät suoraan sivulla tarjottavaa palveluun. Oikeaoppisessa optimoinnissa tulisi kuitenkin tehdä avainsanatutkimusta, eli kartoittaa myös muut mahdolliset haut, synonyymeista toisenlaisiin ilmauksiin, kysymysmuotoisiin hakuihin, liittyviin hakuihin, alueellisiin hakuihin yms. Lisäksi avainsanojen käyttö tulisi suunnitella; eli miten sijoittaa sanoja sivun sisältöön.

Liikaa avainsanoja

Usein avainsanojen käytössä mennään metsään myös toisesta suunnasta, eli tähdätään liian moneen avainsanaan samalla sivulla. Yhtä sivua on vaikeaa optimoida usealle haulle onnistuneesti ja ns. avainsanaspämmi on nykyään negatiivinen tekijä SEO:ssa; se ei ole lukijaystävällistä eli Googlekaan ei pidä siitä.

Sisältö ei ole uniikkia

Hakukoneet pyrkivät nostamaan esille sivuja, joiden sisältö vastaa käyttäjien tekemiä hakuja, antaa hyvää tietoa aiheesta ja on aitoa. Aitous tässä viittaa pitkälti siihen, että sivun sisältöä ei ole vain kopioitu muualta, vaan kirjoitettu tarkoituksenmukaisesti kertomaan aiheesta sivulla vieraileville. Jos sivun sisältö on hyvin lähellä jonkin toisen sivun sisältöä, hakukone ei anna sille enää verrattavaa arvoa. Tästä syystä monilla hauilla hyvin kirjoitettu blogipostaus voi sijoittua korkeammalle kuin alalla toimivan yrityksen kotisivu; sisältö on mietittyä ja hyvin toteutettu, kun taas yrityksen palvelukuvaus ei eroa mitenkään kymmenistä vastaavista.

Sisällön tarkoituksen unohtaminen

Edelliseen liittyen, sisällön suunnittelussa tulee myös aina muistaa sen perimmäinen tarkoitus. Hakuja tekevät ihmiset etsivät aina jotain, oli se sitten tietoa tai palveluntarjoajaa. Sisältö tulee rakentaa jonkin tavoitteen pohjalta. Tässä on tärkeää myös sisällön kiinnostavuus; jos sivua lukeva lopulta klikkaa pois sivulta takaisin hakutuloksiin, eikä esim. yhteydenottosivulle, tämä on merkki hakukoneelle siitä, että sivu ei ollut vakuuttava. Samoin muiden toimintojen puute, esim. nappulan painamatta jättäminen, viestii sisällön puutteista. Sivu, joka aktivoi käyttäjän tekemään jotain, on Googlenkin mielestä parempi.

Call-to-actionit laiminlyöty

Erilaiset Call-to-Actionit, eli esim. yhteydenotto- tai tarjouspyyntönappulat ovat hyödyllisiä myös optimoinnin kannalta. Nappulat alentavat yhteydenottokynnystä. Hyvin sijoitettu nappula saa käyttäjän aktivoitumaan, mikä nostaa sivun arvoa hakukoneen näkökulmasta.

Title ja meta -tekstien merkityksen unohtaminen

Title on mm. välilehdessä ja hakutuloksissa näkyvä sivun otsikko. Meta on otsikon alla näkyvä kuvaus sivusta. Title on voimakkaimpia yksittäisiä sivun sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä. Hyvin monet sivustot kuitenkin laiminlyövät niitä, käyttäen ”Palvelu x – Brändi” tyylistä ratkaisua. Titlen varsinainen tarkoitus on kuitenkin kertoa, mistä sivussa on kyse ja miksi sinne kannattaa klikata. Tästä näkökulmasta edellä mainittu esimerkki on huonohko, koska se ei kannusta lukijaa tekemään mitään. Meta-teksti keskittyy nimenomaan klikkauskynnyksen alentamiseen, mutta tästäkin tehdään usein hyvin tylsä. Klikkausprosentti (CTR) on tärkeää optimoinnissakin, koska sivu, jota kukaan ei klikkaa korkeasta sijasta huolimatta, tulee putoamaan tuloksissa. Sivu, joka taas kerää paljon klikkejä, saa ns. lisäpisteitä hakukoneelta, koska se näennäisesti vastaa käyttäjien tarpeisiin.

Sivuston nopeuden laiminlyönti

Sivuston tekninen toimivuus on nykyään tärkeää hakukoneille, sillä ne eivät halua ohjata ihmisiä sivuille, jotka eivät toimi tai vastaa yleisiä käyttöstandardeja. Teknisessä puolessa korostuukin sivuston nopeus, joka on olennainen käyttökokemuksen kannalta. Google suosiikin nykyään nopeita sivustoja; kahdesta käytännössä muuten samanarvoisesta sivusta nopeampi pääsee korkeammalle sijalle.

Kuvien optimoinnin laiminlyönti

Hieman nopeuteen liittyen myös kuvien optimointi jää usein tekemättä. Kuvan optimointi tarkoittaa käytännössä kuvan tiedostokoon kutistamista ja alt-tagin hyödyntämistä. Mitä pienempi kuvan tiedostokoko, sitä nopeammin se latautuu sivulla. Tämä on tärkeää varsinkin paljon kuvia sisältävillä sivuilla. Kuvan alt-tagi taas on kuvas kuvasta; mitä siinä on, mitä se esittää. Mielikuvitusta käyttämällä alt-tagi on mainio tapa lisätä sivulle avainsanoja, jota ei normaaliin sisältöön kieliopillisesti tai muuten saa.

Analytiikka unohdettu

Lopuksi, ainoa tapa tietää toimiiko hakukoneoptimointi, on tulosten seuraaminen. Tässä vaiheessa useat vain seuraavat hakutuloksia ja jättävät sen siihen. Monet unohtavat varsinaisen sivuston analytiikan merkityksen. Mitä käyttäjät tekevät sivuilla, mistä he tulevat, kuinka nopeasti he lähtevät pois; kaikki tärkeitä asioita sivuston toiminnan kannalta.

Google Analytics ja Google Webmaster Tools ovat hyviä välineitä sivuston tehokkuuden seuraamiseen. Analytiikan avulla on helpompaa nähdä, miten sivustolla menee, mitkä strategiat toimivat ja mitkä tulee unohtaa.

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi on olennaista nykyaikaisessa verkkomarkkinoinnissa. Vaikka vinkkejä ja tietoa aiheesta löytää paljonkin, samoihin virheisiin kaadutaan usein. Tästä syystä optimointi kannattaa tilata ammattilaiselta. Me olemme valmiita auttamaan näkyvyytesi kanssa.