Mitä tulee huomioida verkkosivujen uudistamisessa

Onko yrityksesi kotisivuston uudistaminen kortilla? Oli päivityksen syy sitten vanhentunut sisältö tai vaikka brändin uudistus, kannattaa prosessissa huomioida hakukoneet ja niiden merkitys yrityksen liiketoiminnalle. Kotisivujen päätehtäviä on tuoda lisää yhteydenottoja, kasvattaa myyntiä ja vauhdittaa kasvua. Oheisilla vinkeillä saat osviittaa siitä, mihin kotisivuston uudistuksessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Lähtökohtien ja tavoitteiden selvittäminen

Aivan aluksi kannattaa miettiä sitä, mitä sivustolta haluaa. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta kysymys on monitasoisempi kuin voisi aluksi olettaa.

Onko myynnin lisääminen ainoa syy, voi halutaanko sivuilla tarjota esim. enemmän informatiivista arvoa vierailijoille? Millaisia tuotteita/palveluita yrityksesi myy ja millaisille asiakasryhmille? Millä tavalla eroat tai haluat erottua kilpailijoistasi? Muun muassa tällaiset kysymykset auttavat lähtökohtien selvittämisessä.

Vastauksia pohtimalla voit rakentaa selkeän pohjan, jolta lähteä rakentamaan sivuston sisältöä ja rakennetta.

Sivustorakenne on käyttäjille ja hakukoneelle

Kotisivuston tärkeimpiä ominaisuuksia on sen käytettävyys, eli oikean tiedon löytämisen sutjakkuus. Tässä sivuston rakenne on erittäin keskeisessä osassa. Sisällön tulee olla hyvin löydettävissä ja sen tulee edetä sivu- ja sivustotasolla loogisesti. Sisältö tulee jakaa asianmukaisiin alasivuihin sisällön laadusta tai kattavuudesta tinkimättä. Kannattaako palvelulle tehdä oma alasivunsa, vai lisätä se toisen sivun alaisuuteen? Muun muassa tätä tulee miettiä sivuja suunniteltaessa.

Sivustorakenne on tärkeää myös hakukoneiden näkökulmasta. Hyvin jäsennelty ja loogisesti hierarkiaan asetettu sisältö auttaa hakukonetta ymmärtämään, mitkä sivut tulee näkyä millä hauilla ja mitä kullakin sivustolla tarjotaan. Näin hakukone pystyy paremmin ohjaamaan palvelua etsivät asianmukaiselle sivulle.

Mieti mitä haluat käyttäjien tekevän sivuillasi ja rakenna sitä sen mukaan. Millaiset asiat muuttavat kävijän maksavaksi asiakkaaksi? Millä tavalla tarjoat laadukasta tietoa heti ja samalla kannustat yhteydenottoon?

SIVUSTORAKENNE

Hakukoneoptimointi lisää luonnollista liikennettä

Kun verkkosivustoa suunnitellaan tai muokataan hakukoneita ajatellen, on kyse hakukoneoptimoinnista. Optimoinnin ajatuksena on tehdä sivustosta kokonaisuus, joka löydetään hakukoneesta asianmukaisilla avainsanaoilla eli hauilla. Luonnollinen näkyvyys hyvin valituilla avainsanoilla tuo ilmaista, ostoaikeista liikennettä sivuille.

Jos tulosten lisääminen on pääasiallinen tavoite, optimointia kannattaa toteuttaa heti kotisivujen uudistuksen yhteydessä. Tämä vaikuttaa mm. alasivujen aihealueisiin ja sivuston rakenteeseen. Myöhemmin sisällön muokkaaminen hakukoneystävällisempään suuntaan voi olla hankalampaa. Toisaalta, optimointi ei ole koskaan valmista, vaan vaatimukset muuttuvat ihmisten tekemien hakujen kanssa.

Design ja brändätty sisältö tulee jälkijunassa

Sivuston visuaalinen toteutus ja sisällön luonti tulee tapahtua vasta muun suunnittelun jälkeen. Sisällöstä voi tietenkin olla jotain pohjaa jo valmiina, mutta päätökset sivuston rakenteesta ja aihealueiden jaottelusta sivuittain tulee tehdä ensin. Näin on helpompi rakentaa kokonaisuus, joka näkyy hyvin hakukoneissa ja jota on miellyttävä käyttää.

Design-tekijöillä on tietenkin merkitystä esim. konversioiden maksimoinnissa (yhteydenottonappuloiden sijoittelu, visuaalisten elementtien hyödyntäminen kävijän kulun ohjaamisessa), mutta nämä ovat yleensä niitä asioita, joita viilataan sivustossa viimeisenä.

Paljonko kotisivut maksavat?

Kotisivujen hinta riippuu tietenkin kokonaisuuden laajuudesta. Onko kyseessä verrattain pieni, paikallisyrityksen kotisivu vai tuotteita useassa maassa myyvä verkkokauppa? Lähtökohtaisesti sivujen toteutukseen kannattaa varata joitain tuhansia euroja, varsinkin jos suunnittelun ja toteutuksen lisäksi haluaa sivuille esim. jatkuvaa optimointia tulosseurannalla. Hintaan vaikuttaa luonnollisesti mahdollisesti olemassa olevan materiaalin hyödyntämismahdollisuudet, niin sisällön kuin designin suhteen.

Sivujen teossa kannattaa aina priorisoida sitä, mikä tuo lopulta eniten arvoa ja tuloksia. Ulkoasuun saa käytettyä paljon aikaa, mutta ilman riittävää liikennettä tai konvertoivaa rakennetta, ei hienokaan design tuo lisää myyntiä tai yhteydenottoja.

Me autamme kotisivujen uudistamisessa

wordpress-kotisivutKaipaako kotisivusi uutta ilmettä tai haluatko vain enemmän irti verkkoliikenteestä?

SEO Helsinki on valmis auttamaan! Rakennamme sinulle uudet WordPress-kotisivut, joilla saat entistä enemmän kävijöitä, liidejä ja myyntiä. Voimme myös vain auttaa nykyisten sivujen päivittämisessä tai tärkeimpien parannuskohteiden kartoittamisessa.

Ota yhteyttä ja kerro mitä kaipaat!